Evenimente recente

Trimiterea Duhului Sfânt în lume

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh se mai numeşte şi Cincizecime, întrucât Duhul Sfânt S-a coborât peste Sfinţii Apostoli după cincizeci de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

Sobornicitatea adevărului creştin

În duminica ce urmează Înălţării Domnului, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Părinţi care au participat la primul Sionod Ecumenic, care a avut loc la Niceea, în anul 325.

Înălţarea Domnului - ziua demnităţii omului

Înălţarea Domnului este încă o zi a bucuriei, dăruită nouă de Mântuitorul Hristos.

Timp de patruzeci de zile după Învierea Sa, Mântuitorul a stat pe pământ pentru a-i încredinţa pe apostoli de realitatea Învierii. Hristos a mâncat din cele oferite Lui de către apostoli, arătându-le că trupul Lui este real, şi nu o nălucă.

Lumina cea adevărată, descoperită orbului

În duminica dinaintea Înălţării Domnului se face pomenirea vindecării, de către Mântuitorul Hristos, a orbului din naştere. După citirea Sfintei Evanghelii a urmat predica, rostită de Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu.

Femeia samarineancă se bucură de apa cea vie

În Duminica Femeii samarinence, la Sfinta Liturghie, s-a citit pericopa evanghelică în care este prezentat momentul întâlnirii Mântuitorului Iisus Hristos cu o femeie din  oraşul Sihar provincia Samaria.