Evenimente recente

Postul cel Mare este exerciţiul sfinţeniei

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai marchează ultima zi de dinaintea începutului Postului Mare. Astăzi suntem chemaţi la o analiză a conştiinţei şi o rânduire a gândurilor, astfel încât, în perioada care tocmai începe, să realizăm lucrurile rele pe care le facem şi să luptăm împotriva lor.

Măsura dragostei va fi măsura judecăţii noastre

În duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, la mănăstirea noastră, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop – vicar patriarhal. Îndată după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţia Sa a rostit predica, prin care a evidenţiat învăţătura care se desprinde din cuvintele Mântuitorului Hristos, ce descriu judecata cea mare.

Duminica Fiului Risipitor la Mănăstirea Radu Vodă

La mănăstrirea noastră, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de către Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop – vicar patriarhal.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinţia Sa a rostit cuvânt de învăţătură în care a analizat exegetic textul Evangheliei, reliefând mesajul parabolei Fiului risipitor.

Cui i se pare că stă, să ia seama să nu cadă!

În această zi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică de la Luca, în care este prezentată parabola vameşului şi a fariseului.

La predică, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit despre rolul rugăciunii în viaţa omului şi importanţa ei în vederea comunicării cu Dumnezeu. Este necesar ca rugăciunile noastre să fie sincere şi să izvorască dintr-o inimă smerită, pentru că doar aşa ele vor fi ascultate şi vor afla răspuns.

Euharistia - Taina întâlnirii cu Dumnezeu

Sfânta Liturghie de astăzi a fost oficiată de Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

La predică Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit despre taina în care Îl putem întâlni pe Domnul. Pentru noi, creştinii, acest praznic al Întâmpinării Domnului nu este o simplă amintire a unui eveniment petrecut în istoria mântuirii, ci el readuce în chip minunat pe Hristos Mântuitorul în mijlocul nostru, făcându-L să trăiască în noi şi pe noi să vieţuim în El.