Evenimente recente

Prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru Pavel. La Sfânta Liturghie, după citirea pericopei evanghelice, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a ţinut predica în care a vorbit despre activitatea misionară a acestor doi mari apostoli.

Grija pentru împărăţia cerurilor

Într-o lume sufocată de religii inventate, menite să rânduiască mai mult viaţa de aici, decât de cea de dincolo, Biserica Ortodoxă atrage atenţia asupra păgubitoarelor griji ale vieţii. Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol Matei, în care Mântuitorul Hristos îi învaţă pe oameni să caute mai întâi împărăţia cerurilor şi dreptatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va avea grijă să le dea cele necesare trupului.

Cuvântul dumnezeisc pe pământul românesc a odrăslit

În a doua duminică după Rusalii, fiecare Biserică Ortodoxă îşi cinsteşte sfinţii naţionali. Astăzi, în Biserica Ortodoxă Română se aduce închinare ierarhilor, voievozilor, martirilor, cuvioşilor şi bine-credincioşilor români, care s-au ostenit pentru propovăduirea şi mărturisirea cuvântului dumnezeiesc, pentru pacea, unitatea şi integritatea poporului român.

Duminica Tuturor Sfinţilor

În duminica I după Rusalii, Biserica Ortodoxă se roagă tuturor sfinţilor şi îi arată pe aceştia modele vrednice de urmat pentru că Duhul Sfânt a rodit în viaţa lor. La Sfânta Liturghie, după citirea evangheliei, părintele stareţ Nectarie Arhimandritul e vorbit credincioşilor despre virtuţile cu care s-au însoţit oamenii plăcuţi lui Dumnezeu. Aceste virtuţi sunt dovada unei prezenţe vii şi lucrătoare a Duhului Sfânt în lume.

444 de ani de la zidirea Sfintei Mănăstiri Radu Vodă

Sărbătoarea Sfintei Treimi este un moment special pentru Biserica Ortodoxă, iar pentru noi este şi un moment aniversar, anul acesta împlinindu-se 444 de ani de la înălţarea sfintei noastre mănăstiri, ce are hramul Sfânta Troiţă (Treime).