Evenimente recente

Recunoștința se arată mai ales prin faptă

Astăzi în Duminica a XXIX-a după Rusalii, a fost rânduit a se citi la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică care ne vorbeşte despre tămăduirea celor zece leproşi.

La Sfânta Liturghie imediat după citirea Sfintei Evanghelii, Preacuviosul Părinte Stareţ Nectarie a ținut credincioşilor prezenţi un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanţa credinţei lucrătoare în tămăduirea sufletească şi trupească a omului.

Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire

Pastorală la Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dată în Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, anul mântuirii 2012:
                   
† D A N I E L
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
ŞI

Pentru aceasta a venit Hristos pe pământ, nu ca să fugă de ocările noastre, ci ca să le nimicească!

Biserica Ortodoxă a cinstit astăzi Duminica dinaintea Nașterii Domnului, zi în care se face pomenirea strămoșilor după trup ai Domnului. În cuvântul de învățătură rostit de părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii, s-a arătat că această enumerare a strămoșilor Mântuitorului Hristos prezentă în Sfânta Evanghelie are rolul de a arăta că Hristos Dumnezeu a fost și om adevărat, fiind urmașul lui Avraam și a regelui David, după cum vorbesc și profețiile Vechiului Testament.

Pilda celor poftiți la cina Domnului

Biserica a sărbătorit astăzi Duminica a XXVIII-a după Rusalii, fiind rânduită a se citi la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică care descrie pilda celor poftiți la cină.

La Sfânta Liturghie imediat după citirea Evangheliei, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu a ținut un cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți în care a arătat că cina despre care se vorbește în pildă nu este alta decât Cina Domnului, iar motivele invocate de cei care s-au scuzat sunt pricinile care ne depărtează pe noi de comuniunea cu Hristos.

Femeia gârbovă ne învață smerenia și asumarea suferinței

Biserica Ortodoxă s-a aflat astăzi în Duminica a XXVII-a după Rusalii, fiind rânduită spre lectură pericopa evanghelică care descrie minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos cu femeia gârbovă. La Sfânta Liturghie cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Arhimandrit Nectarie, starețul mănăstirii, care a evidențiat faptul că femeia gârbovă reprezintă modelul de perseverență în rugăciune. Ea și-a asumat suferința de optsprezece ani, fiind plină de răbdare și de smerenie fapt ce îl face pe Domnul Hristos să se milostivească de ea și să îi vindece această îndelungată suferință.