Evenimente recente

Femeia cananeeancă, dascăl al smereniei și al rugăciunii stăruitoare

Dacă Duminica trecută am văzut faptul că Dumnezeu dăruieşte fiecăruia dintre noi cel puţin un talant, pe care suntem datori să îl sporim, dacă vrem să ne mântuim, în Duminica aceasta, a XVII-a după Rusalii, Sfânta Evanghelie de la Matei ne învaţă prin intermediul femeii cananeence, faptul că rugăciunea stăruitoare însoţită de smerenie ni-L face pe Dumnezeu grabnic ajutător.

Talantul singur este iubirea de sine, egoistă şi care îşi îngroapă în pământ sufletul

În Duminica a XVI-a după Rusalii, Sfânta Evanghelie de la Matei ne pune înainte pilda talanţilor, sau istorisirea despre zestrea duhovnicească pe care Dumnezeu o dăruieşte fiecăruia dintre noi. La Sfânta Mănăstire Radu Vodă, a fost prezent în mijlocul credincioșilor Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a explicat înţelesurile adânci şi duhovniceşti, ce izvorăsc din pericopa evanghelică ce s-a citit la Sfânta Liturghie.

Hotărârea fermă de îndreptare a vameșului aduce asupra sa mila dumnezeiască

În Duminica a XXXII-a după Rusalii, Sfânta Evanghelie de la Luca ne reaminteşte pilda de pocăinţă a vameşului Zaheu. La Sfânta Mânăstire Radu Vodă, Preacuviosul Părinte Stareţ Nectarie a tâlcuit pericopa evanghelică şi a vorbit despre diferenţa dintre bogăţia materială şi cea duhovnicească.

După ce am văzut, săptămâna trecută, cum Iisus îl vindecă pe orbul de la poarta Ierihonului, astăzi vedem cum prin prezenţa Lui în cetate, deschide spre pocăinţă, ochii sufleteşti ai lui Zaheu, care era “mai marele vameşilor”. 

Praznicul Sfinților Părinților noștrii, ai lumii Mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

În fiecare an pe data de 30 ianuarie, Biserica ortodoxă îi  prăznuieşte pe Sfinţii Trei Ierarhi şi Mari Dascăli  ai lumii: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Policarp Chiţulescu.

Dumnezeu împlinește rugăciunea cea stăruitoare

Astăzi în Duminica a XXXI-a după Rusalii, Biserica a rânduit să se citească la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică care înfățișează vindecarea miraculoasă a orbului din Ierihon. La Sfânta Mânăstire Radu Vodă, a fost prezent în mijlocul credincioșilor Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a tâlcuit sfânta evanghelie și a explicat importanța credinței în viața creștinului.