Evenimente recente

Păcatul ne slăbește sufletul și ne îmbolnăvește trupul

În a doua duminică din Sfântul şi Marele Post, Biserica Ortodoxă  prăznuieşte un mare ierarh, ascet şi apărător al credinţei, pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului.

În această zi pericopa evanghelică care s-a citit la Sfânta Liturghie ne-a reamintit de vindecarea miraculoasă a paraliticului, adus la Mântuitorul de patru inşi care-l purtau. Slăbănogul se pare că avea multe păcate şi din această pricină era neputincios și cu trupul. Dar, din fericire pentru el, prietenii săi se solidarizează când văd suferinţa bolnavului şi se hotărăsc să îl ducă la Hristos, pe o targă.

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2013

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,În fiecare an, în această primă Duminică din Postul Paştilor, sărbătorim biruinţa dreptei credinţe asupra tuturor ereziilor şi a altor învăţături greşite şi, în acelaşi timp, ne aducem aminte cu evlavie de toţi cei care şi-au închinat viaţa lui Hristos şi Sfintei Sale Biserici, precum şi de cei care au luptat de-a lungul veacurilor pentru apărarea dreptei-credinţe cea „dată sfinţilor, odată pentru totdeauna" (Iuda 1, 3).

Iertarea este piatra de temelie a urcușului duhovnicesc

Duminica izgonirii lui Adam din Rai este duminica lăsatului  sec de brânză, precum şi ultima zi înaintea începerii Postului Sfintelor Paşti. Sfânta evanghelie de la Matei, care s-a citit la Sfânta Liturghie, ne pregăteşte pentru începutul nevoinţei duhovniceşti, vorbindu-ne despre nevoia iertării celui care ne-a greşit, despre modul cum trebuie să postim şi despre faptul că trebuie să preţuim mai mult valorile duhovniceşti decât pe cele trupeşti.

Pilda de pocăinţă a fiului risipitor

În duminica a XXXIV-a după Rusalii, Sfânta Scriptură după Sfântul Evanghelist Luca, ne propune tuturor, să urmăm pilda de pocăinţă a fiului risipitor. La Sfânta Mânăstire Radu Vodă cuvântul de învăţătură a fost ţinut de către Preacuviosul Arhimandrit Policarp, care a vorbit despre păcat şi despre modul cum putem să ne izbăvim de influenţele lui nefaste.

Fariseul spune multe şi se osândeşte, vameşul spune puţine şi se mântuieşte

Duminica a XXXIII-a după Rusalii, poartă numele de duminica vameşului şi a fariseului. Sfânta Evanghelie care s-a citit ne aduce în atenție două moduri prin care omul încearcă să relaţioneze cu Dumnezeu: cel al smereniei, întruchipat de vameş şi cel al mândriei pe care îl regăsim în persoana fariseului. La Sfânta Mânăstire Radu Vodă, Preacuviosul Părinte Stareţ Nectarie a tâlcuit pericopa evanghelică şi a vorbit despre importanţa rugăciunii în viaţa credincioşilor, precum şi de necesitatea pregătirii noastre sufleteşti, în vederea începerii Marelui Post.