Evenimente recente

Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine....

Prima duminică după Rusalii, cea a Tuturor Sfinților, se află în strânsă legătură cu duminica anterioară, a Pogorârii Sfântului Duh, pentru că sfinții sunt roade și vase ale Duhului Sfânt. Întemeierea bisericii, care ia naștere în mod văzut la Rusalii, începe să desăvârșească viața oamenilor și astfel să izvorască în lume sfințenia.

SFÂNTA TREIME

În prima zi după Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Biserică Ortodoxă prăznuiește Prea Sfânta Treime, pe Dumnezeu Cel întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Această duminică a Cincizecimii este una cu totul specială, pentru că Biserica prăznuiește azi pogorârea Sfântului Duh, care s-a întâmplat în cetatea Ierusalimului, la cincizeci de zile după Învierea cea din morți a Domnului Iisus Hristos.