Evenimente recente

Ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?

Evanghelia de astăzi subliniază sensul acestei vieți pământești ca o permanentă ducere a crucii, dar nu de unul singur ci alături de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos face o diferență clară între cei ce slujesc pe Dumnezeu și cei care gândesc și trăiesc lumește.

Să-i împace cu Dumnezeu ...prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.

Sfânta Cruce, pe care o numim Sfântă și dătătoare de viață ocupă un loc foarte important în viața noastră și a Bisericii. De aceea, Biserica i-a închinat mai multe zile de pomenire și de cinstire, precum miercurea și vinerea din fiecare săptămână care amintesc de pătimirile Mântuitorului, căci miercuri Mântuitorul a fost vândut de Iuda, iar vineri a fost Răstignit.

Ca tot cel ce crede în El să aibă viaţă veşnică.

Evanghelia de astăzi ne așează în fața conștiințelor noastre, arătându-ne una dintre cele mai frumoase și mai cuprinzătoare convorbiri pe care Mântuitorul le-a avut cu unul dintre învățații vremii  - Nicodim.

Naşterea Maicii Domnului

Astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Nașterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria. Această sărbătoare este prima dintre sărbătorile Bisericii, 1 septembrie marcând începutul anului bisericesc. De altfel, anul bisericesc începe cu o sărbătoare închinată Maicii Domnului și se încheie cu o altă sărbătoare închinată Maicii Domnului, și anume Adormirea Maicii Domnului.

Când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?

Evanghelia de astăzi ne vorbește de Pilda lucrărilor celor răi rostită de Iisus Hristos înainte de patimile Sale mântuitoare. Rostirea acestei pilde nu a fost întâmplătoare, ci ca să împlinească prorociile din vechiul Testament ale prorocului Isaia.